Kontakt

Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu (smer-međunarodni odnosi) diplomirala 2003.godine. Na početku karijere bavila se prosvetnim radom na predmetu sociologija, a potom i novinarstvom u regionalnom listu. U redakciji stručnog časopisa posvećenog tržišnim komunikacijama (TABOO) Ivanovićeva je bila od juna 2007. godine. Od sredine 2009. godine obavljala posao zamenika glavnog urednika, a od januara 2010. do septembra iste godine, glavnog urednika. Pratila I učestvovala na preko stotinu predavanja, radionica I seminara posvećenim različitim oblastima kao što su odnosi sa javnošću, sportski, digitalni marketing, samoregulativa oglašavanja, itd. Funkciju izvršnog direktora ogranka IAA u Srbiji obavlja od januara 2011. godine.