Kontakt

Završila Ekonomski fakultet u Beogradu (smer: Marketing), završava Sheffield University EMBA (smer: General Management).

Pohađala brojne radionice, seminare iz oblasti strateškog marketinga, marketing istraživanja, ponašanja potrošača, menadžmenta, digitalnog marketinga…Stipendista British Industry Confederation-a, Know-How Fund-a i British Council-a.

Kada je radon iskustvo u pitanju, karijeru započela u Mark Planu (marketing istraživač, projektni menadžer), nastavila u The Coca-Cola zatim u Company (istraživac i SMPRT menadžer za tržišta Srbije i Makedonije), Focus Marketing Research (vlasnik i direktor marketing planiranja) Danas je Managing Director Serbia i Adriatic Region Manager agencije GfK i član Excellence Team-a u GfK Group.

Oblasti ekstertize su strateški marketing i marketing planiranje.

Lukina i Martina mama.