Kontakt

Logo i slogan za jubilej

Na sastanku Upravnog odbora održanom u decembru prošle godine doneta je odluka o formiranju Radne grupe za obeležavanje 20 godina IAA Srbija (1. decembar 1992. godine formiran Beogradski ogranak IAA). Izabrani članovi su: Nevena Vasojević (Spark), Miloš Simić (Grandcasino Beograd), Vanda Kučera (McCann Grupa) i Jelena Ivanović (IAA Srbija). Nedugo posle toga raspisan je konkurs […]