Kontakt

IAA Sessions predstavlja seriju događaja stvorenu sa jasnim ciljem – omogućiti dinamičnu razmenu znanja, iskustava i ideja među članovima IAA zajednice. Ovi događaji ne samo da pružaju priliku za učenje i unapređenje, već i promovišu kvalitetna druženja i networking među učesnicima. Na IAA Sessions događajima otkrivaju se novi trendovi, analiziraju aktuelni izazovi i budućnost marketinške struke.