Kontakt

Statut srpskog ogranka IAA propisuje sledeću proceduru za prijem novih, individualnih članova. Procedura se odnosi na punopravne članove (ne i na doživotne članove).

Član ogranka može postati pojedinac sa ne manje od 5 godina rada u struci uz preporuku dva člana koja se podnosi u pismenoj formi, uz preporuke, Upravnom odboru, odnosno izvršnom direktoru asocijacije na adresu: jelena.ivanovic@iaa.rs

Upravni odbor se izjašnjava o podnetoj kandidaturi na prvom sledećem sastanku. Odluka se donosi konsenzusom.

Ukoliko je kandidatura odobrena od strane UO, podnosiocu se upućuje zvaničan poziv za učlanjenje, kao i pristupnica u elektronskoj formi. Nakon što je popuni, o pristupanju novog člana obaveštava se centrala IAA u Njujorku, koja njegove podatke unosi u jedinstveni spisak članova.