Kontakt

Naša organizacija je kontinuirano posvećena realizaciji različitih projekata s ciljem ostvarivanja naših misija i vizija. Evo pregleda nekih od ključnih projekata koje smo nedavno provodili:

Effie Awards

Edukacija

Vodiči

Regulacija i Samoregulacija

Saradnja sa akademskom zajednicom

IAA Session

Postanite član

Pridružite se najvećoj i najuticajnijoj globalnoj mreži
profesionalaca za komunikacije i marketing.