Kontakt

U cilju veće promocije veze između akademske i profesionalne sfere, IAA Srbija uspostavlja saradnju sa akademskom zajednicom širom zemlje. Ova inicijativa predstavlja korak ka spajanju teorije i prakse u oblasti marketinga, omogućavajući studentima i poslodavcima da se povežu, razmene znanja i iskustva. Potpisivanjem protokola o saradnji sa Univerzitetima u Srbiji, otvaraju se vrata za zajednička istraživanja, edukativne projekte i razvoj novih perspektiva u oblasti marketinga. Ovaj vid partnerstva nije samo ključan za unapređenje struke, već predstavlja važan korak ka osiguravanju kvalitetne budućnosti za sve učesnike u marketinškoj industriji.