Kontakt

DOMAĆE ZAKONODAVSTVO

ZAKON O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA

ZAKON O OGLAŠAVANJU

ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA

ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

SAMOREGULATIVA

DEKLARACIJA O PRIHVATANJU KODEKSA MARKETINŠKIH KOMUNIKACIJA

KODEKS MARKETINŠKIH KOMUNIKACIJA

STATUT MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

VODIČ ZA MEDIA PITCHEVE

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

VODIČ ZA KREATIVNE PITCHEVE

PREPORUKE

FEDMA KODEKS

ICC KODEKS O MARKETINGU

WFA EACA VODIČ ZA PIČEVE

EACA ETIČI KODEKS

EACA VODIČ O OGLAŠAVANJU NAMENJENOM DECI

EASA PRINCIPI SAMOREGULACIJE