Kontakt

Lidija-Savic

Master studije završila 2021. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima. Edukacijom mladih u oblasti javnog nastupa i kulture govora bavi se od 2017. godine (a kao predavač gostovala i na Filološkom fakultetu u Beogradu). Festival Effie Awards Serbia 2019 prvi je projekat u okviru Asocijacije na kom je (kao menadžer projekta) angažovana. U oktobru 2019. godine prelazi na poziciju IAA Officer, a tokom 2020. i 2021. nastavlja da radi i kao menadžer projekta AcademIAA.