Kontakt

Agic-Molnar-Marijana

Završila Ekonomski fakultet u Beogradu (smer: Marketing) i Sheffield University EMBA (smer: General Management). Pohađala brojne radionice, seminare iz oblasti strateškog marketinga, marketing istraživanja, ponašanja potrošača, menadžmenta, digitalnog marketinga… Stipendista British Industry Confederation-a, Know-How Fund-a i British Council-a. Nagrađena od strane The Coca-Cola Company za „Strategic Consumer Insights“, izabrana u GfK Excellence Team. Karijeru započela u Mark Planu (marketing istraživač, projektni menadžer), nastavila u The Coca-Cola, zatim u Company (istraživač i SMPRT menadžer za tržišta Srbije i Makedonije), Focus Marketing Research (vlasnik i direktor marketing planiranja). Dugi niz godina bila na pozicijama Managing Director Serbia, Adriatic Region Director, kao i direktor razvoja poslovanja GfK CEE u oblasti primene napredne analitike kompanije GfK. Nakon toga, više godina je bila na poziciji direktora i jednog od osnivača kompanije DATA DO koja pomaže kompanijama koristeći naprednu analitiku, da bolje uoče tržišne prilike optimalno kombinujući sve raspoložive podatke. Od kraja 2023. godine je na poziciji CEO Direct Media. U IAA je od 2016. godine članica Organizacionog odbora programa AcademIAA, a u više navrata učestvovala u Effie žiriranju.