Kontakt

Dan posle oficijalnog otvaranja AcademIAA-e (2. septembar), održana su prva predavanja u okviru ovog edukativnog programa IAA Serbia. Prvi radni dan obeležili su istaknuti kreativci na listi Modula Kreativa. Polaznici su bili u prilici da saznaju kakav je značaj strategije u kreativnom procesu, kako je struktuiran kreativan tim, odnosno kako je organizovan proces rada u kreativnoj agenciji, ali i na koji način dizajn doprinosi komunikaciji brenda. Ana Vehauc, Creative Strategist (New Moment New Ideas Company Belgrade) održala je predavanje na temu Crazytivity or Creativity. Cilj predavanja je bio da se polaznicima jasno predoči povezanost strategije i kreative, odnosno da kreativa nije samo velika ideja, već ona koja konkretno radi za određeni brend i klijenta. Slavimir Stojanović, istaknuti dizajner, kroz priču o sopstvenom profesionalnom razvoju i izazovima koji su ga pratili, u prezentaciji pod nazivom Complicite Simply, približio je polaznicima način na koji stvara. Jana Savić Rastovac, Creative Director (McCANN Beograd) i Vladimir Ćosić, Creative Director (McCANN Beograd) kroz prezentaciju pod nazivom Ko je ko i šta je šta u kreativi? na slikovit način su opisali strukturu i fukcionisanje kreativnog tima, odnosno njegovu ulogu u procesu rada.