Kontakt

U subotu, 10. marta 2012. godine u prostorijama marketinške agencije Leo Burnett, članovi agencije Skills održali su jednodnevni trening na temu „Uspešno vođenje prezentacije“. Ovo je prvi trening koji agencija Skills poklonila članovima Sekcije mladih profesionalaca, dok je drugi planiran već za april.

Neka od pitanja na koje je dvanaestoro Mladih profesionalaca dobilo odgovore su:
• Kako pripremiti uspešnu prezentaciju?
• Kako povećati samopouzdanje a smanjiti tremu pri izlaganju?
• Kako zadržati pažnju slušaoca i poslati jasnu i adekvatnu poruku?
• Koliko je važan govor tela, tj. neverbalna komunikacija?

Teme koje su bile predmet treninga vezane su za sam pojam prezentacije, njenu strukturu, uspešan početak i efektan završetak, te verbalni i neverbalni govor a sve sa ciljem ovladavanja tehnikama uspešnog prezentovanja.

Iskustvo koje se dobija tokom obuke zasnovano je na otkriću, učestvovanju i angažovanju jer su praktičnost, interaktivnost i orijentacija prema polaznicima ono što odlikuje Skills obuke.

Skills je prva HR agencija u Srbiji, specijalizovana za obuku zaposlenih, osnovana pre više od 15 godina.