Kontakt

U ponedeljak, 28. oktobra od 10h u Grand Casinu Beograd, IAA organizuje seminar ETIKA U OGLAŠAVANJU (Formiranje samoregulatornog tela).
Budući da je Kodeks marketinških komunikacija i oglašavanja napisan i prihvaćen od strane relevantnih subjekata, predstoji nam formiranje samoregulatornog tela (Etičkog saveta) koje će vršiti nadzor nad primenom Kodeksa.
Ovakva praksa postoji u svim zemljama Evropske unije i rezultat je uređenosti tržišta, odnosno primene najviših standarda u oblasti marketinških komunikacija.
U goste nam, kao predavači, dolaze čelni ljudi tri evropska etička saveta:
Jose Domingo Gomez Castallo, generalni direktor AUTOCONTROL (Španija)
Dr Ildiko Fazekas, generalni sekretar ORT (Mađarska)
Elly Guerganova, direktor NSS (Bugarska)
U svojim prezentacijama govoriće o prednostima samoregulative za industriju, uslugama koje ova tela pružaju agencijama i oglašivačima, konkretnim primerima iz prakse kada su se u njihovim zemljama pojavljivale neetičke kampanje, kao I načinima na koje samoregulatorna tela reaguju, odnosno kako funkcionišu i kako se finansiraju.