Kontakt

Kompanija Telenor bila je domaćin IAA radionice održane 31. avgusta na temu obrazovanja nove generacije kadrova. Na panelu su učestvovali: Dina Janevski (Telenor Srbija), dr Galjina Ognjanov (Ekonomski fakultet Beograd), Marija Matić (Direct Media), prof. Goran Peković (Fakultet dramskih umetnosti Beograd) i Ljiljana Boljanović (Pleon & Olaf McAteer, moderator). Svoj doprinos diskusiji dali su i predstavnici studenata, odnosno Sekcije mladih profesionalaca: Nataša Ćurčić, Sonja Špikić, Simona Žikić i Boris Paunović.

Ko studira marketing u Srbiji? Zašto se mladi opredeljuju za ovu profesiju i kako je percipiraju? Kako se kod nas uči marketing -nastavni kadar, nastavna sredstva, mogućnosti edukacije van fakulteta, teorija/praksa. Kakvi su nam kadrovi potrebni? Kakav bi trebalo da bude njihov profil, nivo znanja? Kompanije/agencije: iskustva sa mladim kadrovima. Uspešni modeli regrutovanja mladih. Uloga IAA – edukacija, praksa, profesionalni standardi, Sekcija Young Professionals, samo su neke od tema na koje se razvila veoma dinamična diskusija.

Celokupan izveštaj sa radionice dostupan je registrovanim članovima IAA Srbija.