Kontakt

Evropski parlament je prošlog meseca usvojio Izveštaj o uticaju oglašavanja na ponašanje potrošača.
“Potrošači treba da budu upozoreni na nametljivost I obmanjujući karakter novih oblika oglašavanja, naročito na internetu. Takođe, postoji velika potreba za boljom zaštitom najranjivijih grupa”, navodi se u izveštaju.
Filip Žuvi, francuski poslanik I autor nacrta izveštaja, istakao je da EP treba da posveti posebnu pažnju, kako je rekao, bazičnim pitanjima koja se tiču zaštite privatnosti, ali I dece na koju je usmeren tzv. bihejvioralni marketing na internetu.
U izveštaju ova evropska institucija izražava zabrinutost zbog nedovoljne zaštite podataka korisnika socijalnih mreža i ističe da potrošači moraju dobiti jasno, razumljivo i detaljno obaveštenje na koji način se njihovi podaci čuvaju i za šta se koriste, kao i da moraju dati odobrenje za njihovo korišćenje.
EP je u cilju unapređenja zaštite privatnosti potrošača zatražio od Evropske komisije da razvije system pravila koji bi se odnosio na standard zaštite podataka.
Od Evropske komisije se, takođe, traži da razvije program po uzoru na britansku Media Smart inicijativu kojom se mediji ohrabruju da na televizijama smanje oglašavanje namenjeno deci.