Kontakt

IAA Srbija (International Advertising Association) i Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu potpisali su Sporazum o saradnji čiji je cilj uspostavljanje dugoročne i sistemske saradnje akademske zajednice i privrede u sferi marketinških komunikacija.

 

Ovaj sporazum deo je šire inicijative srpskog ogranka Asocijacije pokrenut početkom godine, koji uključuje niz aktivnosti kao što su predavanja istaknutih stručnjaka, zajednička istraživanja, pristup radovima renomiranog Effie Awards takmičenja, kao i podrška u pisanju naučnih radova na teme iz oblasti marketinga. O važnosti iniciranja saradnje sa fakultetima svedoči i radni naziv projekta – Budućnost struke.

 

Potpisivanjem ovog sporazuma postavljamo temelje za sistemsku saradnju koja će studentima, odnosno budućim profesionalcima, omogućiti pristup najsavremenijim informacijama i sticanje praktičnih znanja neophodnih za uspeh u dinamičnom svetu marketinga. Akademska zajednica i privreda su prirodni saveznici i mi aktom potpisivanja Sporazuma, dajemo formalni oblik našim ciljevima i potrebama  – izjavila je Jelena Ivanović, izvršna direktorka IAA Srbija.

 

Prof. dr Milan Martić, dekan Fakulteta organizacionih nauka, izjavio je:

Jedan od proriteta Fakulteta organizacionih nauka je uspostavljanje i razvijanje strateške saradnje sa velikim brojem uspešnih kompanija i organizacija, sa ciljem stvaranja kvalitetnijih uslova studiranja kroz kontinuiranu razmenu naučnih i teorijskih saznanja i iskustva iz prakse. Na taj način naši studenti od najuspešnijih profesionalaca stiču uvid u aktuelne poslovne trendove i zahteve, usvajaju praktične veštine i primenljiva znanja i ostvaruju diferentnu prednost i konkurentniju poziciju na tržištu rada.

 

„Kako je jedan od studijskih programa Fakulteta organizacionih nauka Marketing i komunikacije, a programi IAA Srbije su usmereni na podsticanje razvoja marketinške oblasti u Srbiji u sferi edukacije, regulative, samoregulative, regrutacije i edukacije mladih članova, nesporna je potreba za saradnjom u kontekstu partnerstva teorije i prakse, a na korist osposobljavanja studenata za rad u realnim poslovnim sistemima. Integracija nauke i struke povezivanjem zaposlenih, podjednako je značajna kontaktna tačka u svrhu dugoročnog doprinosa razvoju društva“ – izjavila je prof. dr Milica Kostić-Stanković, šef Katedre za marketing menadžment i odnose s javnošću.