Kontakt

zvrsni odbor IAA Srbija na sastanku odrzanom 11. januara istakao je
potrebu za fokusiranjem aktivnosti ogranka na dve, uslovno receno,
oblasti – organizovanju festivala oglasavanja i pokretanju procesa
kreiranja samoregulativnog sistema.
Diskutovano je o inicijativama za organizovanje lokalnog festivala
oglasavanja, buduci da takav dogadjaj u Srbiji nije organizovan od 2005.
godine (Zlatni petao). O mogucin nacinima organizovanja festivala,
njegovoj formi, stepenu ucesca IAA i vremenu odrzavanja bice reci u
narednom periodu.
Takodje, clanovi IO su se slozili da srpski ogranak IAA poseduje
kapacitete za otpocinjanje procesa formiranja samoregulativnog sistema
zajedno sa ostalim zainteresovanim stranama kao sto su udruzenja za
zastitu potrosaca, medijske asocijacije i druge. Buduci da se Srbija
nalazi u procesu priblizavanja Evropskoj uniji, samoregulativa
oglasavanja se namece kao logicna potreba ove industrije u smislu
povecanja nivoa drustvene odgovornosti citave marketinske profesije