Kontakt

U četvrtak 17. februara u prostorijama Privredne komore Srbije, povodom inicijative za  formiranja Sekcije oglašivača (pri Odboru za ekonomske odnose sa inostranstvom PKS) koji je pokrenula kompanija Coca-Cola, održan je sastanak kojem su prisustvovali: Mr Tatjana Maksimović Vujić (PKS), Ivan Jakšić (PKS), Milica Stefanović (Coca-Cola), Dr Borislav Miljanović (McCann Erickson PR), Tamara Jokanović (McCann Erickson PR) Vanda Kučera (IAA Srbija) i Jelena Ivanović (IAA Srbija).

Budući da formiranje Sekcije oglašivača predstavlja deo šireg procesa koji podrazumeva uspostavljanje sistema samoregulative oglašavanja, odnosno uređenja tržišta marketinških usluga po uzoru na razvijene sisteme, na sastanku je pokrenuto pitanje redosleda koraka i podele odgovornosti.

Ogranak IAA u Srbiji je na sebe preuzeo dužnost započinjanja ovog procesa predlaganjem nacrta Kodeksa o samoregulativi oglašavanja. Na taj način biće otvorena javna rasprava u kojoj će, pored IAA Srbija, učestvovati i druge zainteresovane strane, kao što su Udruženje agencija za tržišne komunikacije (GATK), asocijacijacije medija, potrošača, UEPS, kao i novoformirana Sekcija oglašivača (koja bi, prema najavama, vrlo brzo postala punopravni član Međunarodnog udruženja oglašivača – WFA), u cilju pribavljanja što šire podrške za dokment od nacionalnog značaja. PKS je izrazila spremnost za pružanje podrške tokom čitavog procesa. Nakon usvajanja Kodeksa, industriji predstoji formiranje samoregulativnog tela koje će tumačiti Kodeks i biti zaduženo za njegovu primenu.