Kontakt

Šezdesetak studenata četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu u petak, 18.marta prisustvovalo je prezentaciji nacionalnog ogranka International Advertising Association, odnosno njegove misije, ciljeva, strukture, itd. Jelena Ivanović, izvršna direktorka IAA Serbian Chapter zajedno sa Sonjom Dragojević, direktorkom sektora za korporativne poslove agencije MMS Communications, najviše se fokusirala na temu sekcije Mladih profesionalaca koja će okupljati student sa različitih fakulteta na kojima se izučavaju marketing, odnosno srodne oblasti, kao i profesionalce sa malo iskustva. Profesorka Mirjana Gligorijević, u svojstvu domaćina, poručila je studentima da prezentaciju IAA shvate kao mogućnost da postanu njeni pridruženi članovi i pokažu šta znaju.

Posle prvog dela prezentacije, izlaganja izvršne direktorke, student su bili u prilici da postavljaju pitanja u vezi sa samom asocijacijom, ali i stanjem na oglasnoj sceni, trendovima, itd.