Kontakt

IAA počinje sa objavljivanjem newsletter-a na mesečnoj bazi, a tim povodom se našim članovima obratio predsednik IAA Srbija, Anđelko Trpković:

Ne, ovo nije, ili bar ne bi trebalo da bude, još jedan od mnogih newsletter-a koji nećete otvoriti!

Ovo je pokušaj da organizacija, kojoj nadam se sa ponosom pripadate, otvori mogućnost boljeg informisanja članstva o aktivnostima i događajima.

Na prvoj sednici novog saziva UO jednoglasno smo podržali ideju da jedan od najznačajnijih parametara uspeha IAA u naredne dve godine bude i koeficijent procentualnog učešća članova u aktivnostima Asocijacije. Želimo da svako od vas učestvuje u barem jednoj planiranoj aktivnosti tokom ovog mandata i na taj način da aktivni doprinos razvoju naše struke.

Definisali smo i prve korake koje je potrebno uraditi. Dogovorili smo se da predložimo inoviranje Statuta i uvedemo neophodne promene. Naš Statut nije menjan već više od decenije i zaslužio je da ga uskladimo sa dobrom poslovnom praksom. U toku je izrada teksta predloga Statuta, kao i predloga pratećeg dokumenta – Pravilnika o radu skupštine.

Takođe, pokrenućemo aktivnosti za učlanjivanje jednog broja novih članova koji su profesionalno angažovani na strani klijenata, kako bi balansirali odnos u strukturi članstva, u kojem za sada prednjače agencijski ljudi. Ovo je izuzetno važno jer želimo da pokažemo i dokažemo tripartitnost naše organizacije i na delu.

Dva događaja služe na ponos Asocijacije i učinićemo sve da ih dodatno ojačamo. U pitanju su AcademIAA i Effie Awards. I ove godine okolnosti su nas primorale da AcademIAA bude organizovana u online formatu. Iako je na taj način propuštena prilika da se mladi profesionalci direktnije upoznaju, dobra stvar ovog modela je što nam omogućava da veći broj mladih ljudi uzme učešće u radu. Dugujemo posebnu zahvalnost kolegama koje su se prihvatile odgovornosti da vode pojedine module ovogodišnjeg programa i siguran sam da će otvoriti nove perspektive svim učesnicima. Modul Inovacije i analitika ove godine je prvi put namenjen i iskusnijim članovima, te vas pozivamo da uzmete aktivno učešće.

Effie je organizaciono najzahtevniji događaj koji Asocijacija sprovodi. Ove godine nas očekuje promena Organizacionog odbora i uobičajene aktivnosti na sastavljanju reprezentativnog žirija koji okuplja, pored naših članova, i profesionalce koji nisu uključeni u rad IAA, sa ciljem da zadržimo nacionalnu referentnost ovog događaja.

Planiramo i da organizujemo čitav niz prezentacija na referentnim fakultetima kako bismo našu profesiju približili mladim talentima koji na nju više ne gledaju kao na prvi izbor u svojim profesionalnim planovima. Mi najbolje znamo koliko je zanimljivo baviti se ovim poslom i naša obaveza je da to približimo i onima koji dolaze.

Zašto verujem da ćete ovaj newsletter pročitati? Pre svega, zato što ste precizno definisana ciljna grupa, a drugo – zato što vam je stalo da ova profesija ima budućnost. U ime svih nas zahvaljujem se Lei Stanković i agenciji Communis, koji su na sebe preuzeli posao oko produkcije i realizacije ove aktivnosti naše Asocijacije.“