Kontakt

Formiranje samoregulatornog tela za tumačenje i nadzor nad sprovođenjem Kodeksa marketinških komunikacija glavna je tema seminara koji IAA Srbija organizuje 28. oktobra u Grand Casinu Beograd. Ovim događajem označiće se početak druge faze projekta uspostavljanja samoregulatornog sistema po uzoru na razvijene evropske zemlje, faze koja sledi nakon pisanja Etičkog kodeksa i njegovog prihvatanja od strane relevantnih subjekata. Učesnicima seminara biće predstavljeni naredni koraci Radne grupe IAA, odnosno svih partnera u ovom procesu, a čelnici samoregulatornih tela Španije (Jose Castallo, generalni direktor), Mađarske (Ildiko Fazekas, generalni sekretar) i Bugarske (Elly Guerganova, direktor) će ovdašnju stručnu javnost uputiti u način funkcionisanja, strukturu, usluge koje pružaju, promene koje nastaju u praksi. Evropska alijansa za standarde u oglašavanju (EASA) podržava inicijativu IAA Srbija, tako da će događaj biti otvoren čitanjem pisma Olivera Greya, direktora ove evropske asocijacije. Za učešće na seminaru biće potrebno registracija putem online aplikacije koja će potencijalnim učesnicima biti poslata putem maila.