Kontakt

Članovi Upravnog odbora IAA Srbija na sastanku održanom 15. aprila doneli su odluku o zakazivanju Izborne skupštine 28. juna. Držeći se pravila koje propisuje Statut Asocijacije, najavljeno je da će zvanično obaveštenje o Skupštini članovima biti poslato 20. maja. U njemu će, pored obaveštenja o datumu održavanja Izborne skupštine, članovi biti pozvani da kandiduju one koje žele da vide u narednom sastavu Upravnog, odnosno Izvršnog odbora. Podnošenje kandidatura će trajati do 7. juna (elektronskim putem), a lista kandidatura biće objavljena 10. juna. Prema Statutu, svaki punopravni član može kandidovati i biti kandidovan za upravljačke organe IAA. Da bi sednica bila uspešno organizovana potrebno je da joj prisustvuje više od 50% punopravnih članova. Odluke se donose dvotrećinskom većinom onih koji su pristupili glasanju.