Kontakt

Kodeks marketinških komunikacija od 2. aprila, putem zvanične web stranice IAA Srbija, dostupan je svim zainteresovanima. Radi se o dokumentu na kojem je duže od godinu dana radila Radna grupa IAA u sledećem sastavu: Vanda Kučera (McCANN Grupa), Marija Matić (Direct Media), Maja Petrašinović Nikolić (AXA Osiguranje), Milica Stefanović (Coca-Cola), Slobodan Srećković (Apatinska pivara), Jelena Obradović i Ana Mijailović (Živković & Samardžić Law Office) i Jelena Ivanović (IAA Srbija). Radi se o dokumentu koji marketinška struka sastavlja i dobrovoljno mu se podvrgava. Njime se promovišu četiri osnovna principa etičkog oglašavanja: zakonitost, pristojnost, istinitost i časnost. Predlog Kodeksa je dosad upućen na adrese više relevantnih asocijacija i ustanova, odnosno već je prihvaćen od strane: IAA, PKS, Grupacija oglašivača, UO UEPS, IAB, Uprava za rodnu ravnopravnost. Formalno prihvatanje Kodeksa biće realizovano putem potpisivanja Deklaracije.

Deklaracija o prihvatanju Kodeksa marketinških komunikacija

 

Ukoliko imate komentar ili sugestiju u vezi sa sadržajem dokumenta, možete ih poslati na sledeće adrese:

jelena.ivanovic@iaa.rs

Vanda.Kucera@mccann.co.rs

Dovoljno je da se pozovete na član, odnosno stranicu dokumenta i iznesete svoje mišljenje. RG IAA Srbija će sve vaše komentare koji se pošalju do 14. aprila 2013. godine uzeti u razmatranje.