Kontakt

Interactive Advertising Bureau Serbia od prošle godine organizuje IAB Academy – kurseve o osnovama digitalnog marketinga. Jednodevni kurs koji vode Gabrijela Stjepanović, direktor IAB Srbija i Vladimir Zarić, regionalni online manager MTV-a, namenjen je svima koji žele da unaprede svoja znanja u oblasti interaktivnog, odnosno digitalnog marketinga.

Kurs pokriva teme kao što su pojmovi vezani za tržište digitalnog marketinga, kanali komunikacije kao sredstva za postizanje marketinških ciljeva, realizacija digitalne kampanje, tipovi oglasa, simulacija online kampanje.

U narednom period predviđeno je održavanje dva kursa – 27. februara i 1. marta.

Za članove IAA Srbija koji su zaintereovani za ovakvu vrstu obuke predviđen je popust, tako da cena iznosi 135 evra u dinarskoj protivrednosti. Zaintereseovani prilikom prijave treba da naglase da su članovi IAA Srbija.

Više informacija dostupno je na:

http://iab.rs/iab-academy/osnovni-kursevi.464.html