Kontakt

 „Oglašavanje.Tvoje pravo da izabereš”.  osnovna je poruka kampanje koju je IAA pokrenula širom sveta sa namerom da istakne koristi koje oglašavanje podrazumeva. Prema rečima predsednika IAA Global, Farisa Abouhamida: „Poruka kampanje je snažna, a cilj jasan – potrošači imaju pravo da biraju.” Kampanja ukazuje na činjenicu da oglašavanje stvara i ohrabruje konkurenciju, podstiče inovaciju proizvoda, otvara nova radna mesta. Srpski ogranak IAA se 7. aprila uključio se u globalnu kampanju sa ciljem da putem oglasa na beogradskim ulicama podseti na značaj oglašavanja za ekonomiju jedne zemlje i društvo uopšte. Takođe, u sklopu kampanje, sprovodi se istraživanje u saradnji sa agencijom GfK o imidžu marketinške struke u Srbiji, odnosno percepciji u oglašavanju i njegovim funkcijama. Rezultati istraživanja biće predstavljeni 17. aprila u Hotelu Crowne Plaza gde će se okupiti predstavnici regionalne i svetske kreativne industrije. Pored oglasa na beogradskim ulicama i istraživanja IAA Srbija planira niz aktivnosti u ovoj godini kojima će ukazati na značaj i prednosti oglašavanja. Miloš Simić, predsednik IAA Srbija ovako objašnjava aktivnosti Udruženja u narednom periodu: IAA Srbija se aktivno uključila u globalnu kampanju jer je našoj industriji potrebno da podseti kako potrošače, tako i relevantne predstavnike države da tržišna komunikacija i oglašavanje nisu posledica ili trošak. Naprotiv, oni su pokretačka snaga inovacije, razvoja i slobode izbora. IAA kao asocijacija sebe smatra pravim predstavnikom ovdašnje kreativne industrije i to je bio razlog da se uključimo u organizaciju međunarodnog kreativnog festivala The Cup“ koji se ove godine održava u Beogradu. Smatramo da na taj način promovišemo srpsku i balkansku kreativnost i dajemo joj na značaju, kako i zaslužuje.“