Kontakt

Ogranak IAA u Srbiji je davno razvijao sekciju Mladih profesionalaca. Onda je takva praksa prekinuta, ali je sadašnji ogranak spreman da ponovo pokrene ovu sekciju i pozove potencijalne kandidate, student završnih godina fakulteta na kojima se izučavaju tržišne komunikacije, odnosno zaposlene do 30 godina starosti. Na svetskom nivou IAA Young Professionals broji preko hiljadu članova u 12 nacionalnih ogranaka.
Pozivamo sve članove iz redova agencija, oglašivača, medija i akademskih institucija da kandiduju svoje kolege mlađe od 30 godina za članstvo u Mladim profesionalcima.