Kontakt

Sledeće izdanje internog newslettera IAA Serbian Chapter članovi ogranka imaće priliku da pročitaju u drugoj polovini avgusta. Iako se radi o mesečnom izdanju, zbog smanjenog inteziteta aktivnosti na tržištu, kako na lokalnom, takoi na globalnom nivou, donesena je odluka da se u periodu jula i avgusta objavi interno izdanje.
Zbog letnje pauze SerbIAA će u avgustu biti dvobroj (3 i 4).