Kontakt

Strukovna udruženja (IAA, IAB, UEPS i Asocijacija medija) u saradnji sa Udruženjem za kreativnu industriju PKS organizovala su juče (12. april) predstavljanje novog Zakona o oglašavanju. Događaju u Privrednoj komori Srbije prisustvovalo je oko 150 učesnika. Prezentaciju osnovnih segmenata sadržaja novog Zakonu o oglašavanju održali su Vanda Kučera, direktorka za korporativne poslove I&F McCann Grupe (član UO IAA i UEPSA) i advokat  Miloš Stojković, ekspert za medije i telekomunikacije advokatske kancelarije Živković/Samardžić. U predstavljanju Zakona su aktivno učestvovali i predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija – Dušica Đorđević (Rukovodilac grupe za normativne poslove i harmonizaciju propisa), Regulatornog tela za elektronske medije (REM) –Ljubiša Kuvekalović (Viši pravni savetnik), kao i članovi Radne grupe za izradu Nacrta zakona: Dalila Ljubičić (Izvršna direktorka Asocijacije medija), Milica Stefanović (The Coca-Cola Company, predsednica Grupacije oglašivača pri Privrednoj komori Srbije i član UO IAA Srbija), Miloš Simić (Predsednik UO IAA Srbija), te predstavnici strukovnih asocijacija. Događaj je imao za cilj da se stručna javnost (pre svega članovi asocijacija), upozna sa sadržajem Zakona i novinama koje on donosi, nadzorom, kao i sa izazovima u njegovoj primeni na koje bi struka, kroz određenu formu samoregulative, trebalo posebno da obrati pažnju i da stvaranjem dobre prakse, olakša poštovanje Zakona. Pažnja učesnika bila je usmerena, pre svega, na novine koje Zakon donosi, između ostalog:

  • Prepoznavanje samoregulative i koregulacije
  • Uporedno oglašavanje: koje je dozvoljeno pod strogim uslovima
  • Prikriveno oglašavanje i oznaka prepoznatljivosti
  • Posebna pravila o oglašavanju namenjenom deci i maloletnicima
  • Internet oglašavanje: kao novina prvi put uređena pravilima o oglašavanju
  • Zabrana oglašavanja u reemitovanim programima: oglašavanje kod koga se prekraja originalni programski sadržaj radi ubacivanja lokalizovanih oglasnih poruka
  • Posebna ograničenja oglašavanja alkoholnih pića: vremenska i platformska liberalizacija uz postavljanje relativno strogih pravila koja se odnose na sadržinu oglasne poruke i način obeležavanja oglasne poruke (upozoravajuća poruka)
  • Posebna ograničenja oglašavanja igara na sreću: ograničenja koja se odnose na sadržinu oglasne poruke (upozoravajuća poruka)
  • Zabrana oglašavanja duvana, duvanskih proizvoda i elektronskih cigareta: zabrane koje su se do sada odnosile i odnose se na cigarete, proširene su i na elektronske cigarete
  • Harmonizacija sa AVMS direktivom: pravila koja se odnose na elektronske medije prebačena je iz Zakona o elektronskim medijima u Zakon o oglašavanju

Primena novog Zakona o oglašavanju trebalo bi da počne 6. maja.