Kontakt

Redovna izborna skupština srpskog ogranka IAA održana je 30. juna u online formatu. Članovi su, između ostalog, glasali za organe koji će rukovoditi Asocijacijom u naredne dve godine.

Za predsednika IAA izabran je Anđelko Trpković, Managing Director, Publicis Groupe.

Ostali članovi UO su: Bogosavljević Srđan, Consultant, Ipsos; Babić Nebojša, direktor, Orange Studio; Kostoski Nikola, Strategy & Format Development Director, Delhaize;  Kučera Vanda, direktorka korporativnih poslova, I&F McCann Grupa; Lozović Predrag, Regional WR Delivery Leader, Serbia Director, Macedonia MD, Nielsen;  Matić Marija, Strategy & Clients Director, Direct Media; Pešić Sanja, CEO, Alma Quattro; Petrović Tanja, Marketing Director, The Coca Cola Company; Sakan Žarko, CEO, New Moment New Ideas Company; Simić Miloš, International Marketing Coordinator, Gaming 1;  Stanković Lea, Executive Director, Communis; Šparović Kocić Tamara, Director Marketing South East Europe, Philip Morris.

 

Članovima Asocijacije predstavljen je izveštaj o radu koji je obuhvatio aktivnosti u prethodne dve godine, sa akcentom na tri najvažnija projekta – Effie festival, edukativni program AcademIAA i samoregulaciju oglašavanja.