Kontakt

Redovna skupština srpskog ogranka IAA održana je elektronskim putem 24. februara. Promena naziva asocijacije (na srpskom jeziku), novi Statut i Poslovnik o radu skupštine bile su glavne tačke dnevnog reda sednice. Upravni odbor i izvršni direktor podsetili su članove na razloge za donošenje novih dokumenata, odnosno promenu naziva, budući da je članstvo dobilo na uvid svu potrebnu dokumentaciju mesec dana pre održavanja sednice, tokom kojih su bili u prilici da pošalju svoja pitanja i komentare. Članovi su glasali za predlog da umesto naziva Međunarodno udruženje propagandista – Beogradski ogranak, novi naziv udruženja bude Međunarodno udruženje za marketinške komunikacije. Dvotrećinskom većinom usvojeni su predlog Statuta IAA, kao i Poslovnik o radu skupštine. Članovima Asocijacije predstavljene su i aktivnosti asocijacije od jula prošle godine, a pozvani su i da se izjasne o Finansijskom izveštaju za 2021. godinu. Stav Upravnog odbora da se obeležavanje 30 godina postojanja IAA Srbija organizuje zajedno sa Effie ceremonijom (sredinom juna ove godine) naišao je na odobravanje prisutnih članova.