Kontakt

Sekcija Young Professionals je 23. januara u prostorijama Parobrada organizovala redovnu Godišnju skupštinu. Board Sekcije je prisutnim članovima predstavio projekte koji su realizovani u prethodnoj godini (Marketing Leksikon), kao i one koji će se sprovesti u ovoj godini (IntegracIAA, Akademija). Posebna pažnja je posvećena pitanju strategije uvećanja članstva Sekcije. Prisutni su bili u prilici da iznesu sopstvene ideje o unapređenju rada YP, o čijoj relevantnosti i kapacitetu su se potom izjašnjavali sami članovi. Nakon oficijelnog dela Mladi profesionalci su se družili na koktelu. Inače, IAA Serbia je u grupi od 14 chaptera koji imaju Sekciju YP čija je misija da radom sa mladim ljudima utiče pozitivno na budućnost struke.