Kontakt

IAB Serbia 9, 16. i 23. novembra organizuje edukativne kurseve na temu Osnove digitalnog marketinga u okviru promotivnog meseca Budi profesionalac. Prema rečima organizatora, kursevi su namenjeni svima onima koji žele da izgrade čvrstu osnovu u oblasti digitalnog marketinga, upoznavanjem sa njegovim fundamentalnim principima. Obuhvatiće teme kao što je tržište digitalnog marketinga, kanala komunikacije, itd. Kursevi su koncipirani prema preporukama IAB Europe. Članovima IAA Srbija odobren je popust u visini od 15% (potrebno je da prilikom prijavljivanja napomenu da su članovi Asocijacije). Više informacija o samom kursu dostupno je na: http://www.iab.rs/edukacija/kurs-digitalnog-marketinga.464.html