Kontakt

IAA i sledećeg meseca organizuje radionicu namenjenu članovima ogranka. Ovoga puta, 31. avgusta u konferencijskoj sali Intro kompanije Telenor Srbija govoriće se o obrazovanju nove generacije kadrova marketinške struke. Svoje učešće u panelu potvrdile su: Dina Janevski (Telenor Srbija), dr Galjina Ognjanov (Ekonomski fakultet Beograd), Marija Matić (Direct Media), Ljiljana Boljanović (Pleon & Olaf McAteer, moderator). Takođe, predviđeno je učešće u diskusiji i četiri studenta završnih

Ko studira marketing u Srbiji? Zašto se mladi opredeljuju za ovu profesiju? Kako se kod nas uči marketing? Nastavni kadar, nastavna sredstva, mogućnosti edukacije van fakulteta, teorija/praksa. Kakvi su nam kadrovi potrebni? Kakav bi trebalo da bude njihov profil, nivo znanja? Kompanije/agencije: iskustva sa mladim kadrovima. Uspešni modeli regrutovanja mladih. Uloga IAA – edukacija, praksa, profesionalni standardi, Sekcija Young Professionals, samo su neke od tema o kojima će biti reči.

Na radionicu su pozvani svi članovi IAA Srbija.