Kontakt

Ekonomski fakultet Subotica, Univerziteta u Novom Sadu i IAA Srbija nedavno su potpisali protokol o saradnji koji je deo inicijative za jačanje saradnje marketinške struke i akademske zajednice. Potpisnici sporazuma bili su su dekan Ekonomskog fakulteta Nebojša Gvozdenović i izvršna direktorka IAA Srbija, Jelena Ivanović.

Jačanje saradnje marketinške struke i akademske zajednice je neophodna za razvoj kvalitetnog obrazovanja i pripremu studenata za tržište rada. U tom kontekstu, inicijativa koja povezuje obrazovne institucije i industriju predstavlja ključnu kariku u ovom procesu. Ova saradnja će studentima omogućiti jedinstvenu priliku za sticanje praktičnog iskustva i uspostavljanje direktnih kontakata sa profesionalcima iz marketinga, odnosno naučnici će dobiti priliku da izučavaju primere iz svakodnevnog rada u sektoru marketinga.

U ime IAA Srbija Jelena Ivanović iskazala je veliko zadovoljstvo povodom uspostavljene saradnje s Ekonomskim fakultetom Subotica:

Mi smo globalna asocijacija, strukovna organizacija koja okuplja stručnjake u marketinškoj industriji u najširem smislu, i za nas je saradnja s akademskom zajednicom jedan od prioriteta, ne samo u Srbiji, nego i na globalnom nivou. Pre svega iz razloga što Asocijacija brine o budućnosti struke, i to je postavljeno kao cilj kojem moramo posvetiti posebnu pažnju. Za nas je ovo jedna od tema koja će nam u dužem vremenskom periodu zauzimati pažnju. Važna nam je i jer će dovesti do regrutacije kvalitetnih kadrova koji studiraju marketing“, navela je Ivanović.

Prva saradnja između Ekonomskog fakulteta Subotica i IAA Srbija je samo početak dugoročne vizije za unapređenje obrazovanja u oblasti marketinga. Nastojimo da kroz saradnju sa akademskom zajednicom doprinesemo razvoju kvalitetnog i relevantnog obrazovanja.