Kontakt

Po prvi put će u Srbiji na Digital Day-u biti predstavljen Predlog kodeksa o oglašavanju, koji obuhvata pravila, odnosno etičke standarde za marketinšku industriju u Srbiji.

Projekat pisanja Kodeksa je ogranak International Advertising Association pokrenuo je krajem prošle godine, a usvojiće ga u godini kada obeležava 20 godina postojanja. IAB Srbija podržao je inicijativu pisanja Kodeksa i pružio podršku Radnoj grupi IAA u delu koji se odnosi na digitalno, odnosno interaktivno oglašavanje. Inače, Kodeks promoviše osnovne principe – da oglašavanje treba da bude legalno, istinito, časno i pristojno. Oslanja se na Kodeks Međunarodne trgovinske komore (ICC), ali je uveo i specifične delove koji su karakteristični za Srbiju, njenu kulturu, običaje, istorijski okvir, itd. Tako je posebna pažnja posvećena oglašavanju namenjenom deci i mladima, oglašavanju alkoholnih, kozmetičkih, dijetetskim proizvodima, hrane i pića, itd. Marketinška industrija bi trebalo da postigne što širi konsenzus po pitanju Kodeksa, kako bi zaživeo i predstavljao osnovu za rad budućeg samoregulatornog tela koje će ga tumačiti i kontrolisati njegovu primenu. Zbog toga će na temu njegovog sadržaja biti pokrenuta javna diskusija na koju će biti pozvani svi relevantni subjekti – udruženja potrošača, oglašivača, agencija, medija, itd. Kada Srbija dobije nacionalno samoregulatorno telo sastavljeno od nezavisnih stručnjaka u različitim oblastima, postaće 23 zemlja u Evropi koja je uspostavila ovaj sistem i na taj način podigla kvalitet marketinškog komuniciranja.

Prva promocija Predloga kodeksa van IAA zakazana je za 25. April (od 18h) i održaće se nakon redovnog programa konferencije o digitalnom i interaktivnom oglašavanju Digital Day 2012 u Velikoj sali Doma omladine. Svi učesnici ovog događaja koji su zainteresovani za oblast samoregulative, odnosno etičke standarde koje će srpski Kodeks propisati, kao i efekte koje će usvajanje ovakvog dokumenta imati, pozvani su na promociju. Ulaz je slobodan.