Kontakt

Evropska uprava za bezbednost hrane (EFSA) dala je odobrenje za više od 200 tvrdnji o  koristi  određenih proizvoda za ljudsko zdravlje. Italijanskom konditoru, kompaniji Ferrero, EFSA zabranila je da u oglasnim kampanjama koristi tvrdnju da njihova Kinder čokolada podstiče rast dece, a proizvođačima crnog čaja da tvrde kako on poboljšava pažnju i koncentraciju.

Razmatrajući više od 2.500 podnetih zahteva, između ostalih, odobrenje je dala i tvrdnjama da žvakaće gume bez šećera sprečavaju proizvodnju kiselina koje izazivaju kvarenje zuba, kao I da proizvodi sa kalcijumom pomažu rast kostiju kod dece.

Konačnu listu tvrdnji u oglasima moraju da odobre nacionalne vlade i parlamenti, a očekuje se da će na evropskom nivou ona biti usvojena sledeće godine. Kompanije će nakon toga imati šest meseci da iz oglasnih poruka i sa etiketa svojih proizvoda izbrišu tvrdnje koje nisu tačne.  EFSA bi trebalo da oceni još 2.000 tvrdnji  korisnosti proizvoda po zdravlje.

Prema rečima Džona Dalija, komesara EU za zaštitu potrošača oni imaju pravo na tačne i pouzdane informacije u oglasima i na etiketama za prehrambene proizvode, jer utiču na njihov izbor.

Budući Kodeks o oglašavanju na kojem radi Radna grupa IAA Srbija predviđa postojanje poglavlja koje će se posebno odnositi na oglašavanje hrane.