Kontakt

Na adrese članova IAA Srbija, predstavnika agencija, 26. januara stigao je poziv na konkurs za izradu logoa i slogan za obležavanje 20 godina asocijacije. Odluka o raspisivanju konkursa doneta je na sastanku Upravnog odbora koji je održan 23. januara u cilju dolaženja do najadekvatnijeg rešenja, ali i uključivanja što većeg broja članova u aktivnosti ogranka u godini obeležavanja velikog jubileja.

Izabrani logo i slogan postaće formalno obeležje asocijacije tokom 2012. godine i primenjivaće se na svim materijalima – web site, newsletter, memorandum, potpis članova.

Ukupno 20 agencija pozvano je da ponudi svoja rešenja, odnosno da se do 31. januara prijavi za učešće na konkursu.

Prijavljenima će brief biti dostavljen 1. Februara, a rok za dostavljanje rešenja je 7. februar.

Najadekvatnije rešenje izabraće članovi Radne grupe za obeležavanje 20 godina IAA Srbija, koje je imenovao UO.