Kontakt

Rođena 7. novembra 1970. godine u Beogradu. Ekonomista po obrazovanju. Karijeru u marketingu započela 1992. u agenciji Ogilvy & Mather. 1994. Pridružuje se timu ljudi koji su započeli pionirski posao uspostavljanja mreže spoljnih reklamnih medija u Srbiji i učestvuje u realizaciji projekta spoljnog oglašavanja I pre osnivanja kompanije Alma Quattro, sve do danas. Bila je na pozicijama direktora Air Media i Europlakata i CFO Alme Quattro. Danas je na poziciji Izvršnog direktora Alma Quattro. Poseduje bogato praktično iskustvo u svim oblastima poslovanja I razvoja kompanije. Jedan je od osnivača Coaching Association for Resourceful Serbia – C.A.R.S. Udata je i ima tri sina, Aleksu, Iliju i Vasilija.