Kontakt

Stephan Loerke, direktor Svetskog udruženja oglašivača (World Federation of Advertisers) 30. septembra u IN Hotelu održaće predavanje i podržati formiranje nacionalne Sekcije oglašivača pri Privrednoj komori Srbije koje je inicirala kompanija Coca-Cola. WFA je jedina svetska asocijacija koja okuplja oglašivače, odnosno 60 nacionalnih udruženja čije ulaganje u marketinške komunikacije čini 90 odsto ukupnih uloženih sredstava.
Loerke će se obratiti oglašivačima u Srbiji u okviru jednodnevnog seminara posvećenog samoregulativi oglašavanja koji organizuje srpski ogranak International Advertising Associaton. Etički standardi u oglašavanju, evropska praksa, stanje u Srbiji, ponašanje učesnika na tržištu, samo su neka od pitanja o kojima će, pored Loerkea, govoriti Konrad Drozdowski, direktor poljskog tela za nadzor nad oglašavanjem Rada Reklamy i koordinator  Evropske alijanse za standarde u oglašavanju (EASA) za region Centralne i Istočne Evrope, kao i predstavnici ovdašnjih kompanija, agencija, medija, fakulteta i udruženja za zaštitu potrošača.
Edukativni seminar koji organizuje IAA Srbija deo je šireg procesa kojim se najavljuje donošenje nacionalnog Kodeksa o oglašavanju, odnosno formiranje nezavisnog tela sastavljenog od stručnjaka u različitim oblastima koje će se baviti tumačenjem i primenom Kodeksa, svojevrsne dopune zakonima koji regulišu oblast oglašavanja.

Članovi IAA mogu se prijaviti za učešće na seminaru putem aplikacije http://www.iaa.rs/registration/

Kotizacija se ne naplaćuje.