Kontakt

Druga regionalna konferencija posvećena manjinskim medijima koju organizuju manjinski medij Magyar Szo i medijska agencija Heror Media Pont, održaće se 22. i 23. novembra u Novom Sadu. Na konferenciji će se govoriti o nizu tema vezanim za funkcionisanje manjinskih medija, među kojima su i pitanje njihovog razvoja u Srbiji i regionu, integrisanoj ponudi oglasnog prostora, naplati online sadržaja. Za drugi dan konferencije predviđen je praktični rad kroz radionicu Akademije za medija menadžment slovenačke konsultantske kuće Giacomelli media. Članovima IAA Srbija omogućen je popust na kotizacije u visini od 10%. Osoba za kontakt je Nataša Heror (konferencija@magyarszo.com, 060 73 37 555)