Kontakt

Strukovna udruženja za tržišno komuniciranje iz regiona potpisala su 22. septembra, na otvaranju Weekend Media Festivala u Rovinju, pismo o namerama čiji je cilj zajedničko delovanje na podizanju nivoa profesionalnih standarda struke i kvaliteta tržišnih uslova u kojima posluju njihove članice, a koje se temelji na dobroj praksi i najvišim međunarodnim standardima. Udruženja koja su aktivna na ovim tržištima susreću se sa sličnim izazovima, kako na nacionalnim tako i na međunarodnim projektima. Upravo zato ključna je regionalna saradnja koja bi trebalo da doprinese bržem i strukturiranijem razvoju tržišta. Potpisnici pismo o namerama su strukovna udruženja za tržišno komuniciranje iz Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije:HURA (Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje), IAA Srbija (International Advertisnig Association – Serbian Chapter),MAAM (Makedonsko udruženje marketinških agencija), SOZ (Slovenski oglašivački zbora) i UEPS(Udruženje za tržišne komunikacije Srbije).

Pismom o namerama za zajedničku saradnju udruženja iz regije istakla su sledeće:

  1. Standardi poslovanja– razvoj i afirmacija visokih standarda poslovanja u svim zemljama regije, posebno imajući u vidu da je sve više oglašivača regionalno prisutno.
  2. Pitch proces– zauzimanje za jednake standarde u organizovanju konkurs (pitch-eva) na temeljima međunarodnog best practice-a.
  3. Etički standardi– razvoj, promocija i primena etičkih standarda u industriji na regionalnom nivou, poštujući moguće kulturološke i sociološke razlike.
  4. Regulacija i samoregulacija– rad na poboljšanju i ujednačavanju samoregulatornog okvira poslovanja čime se stvara zajednička platforma za delovanje, kao i razmena  smernica u pogledu pravnih, regulatornih i samoregulatornih pitanja, kao i zaštite intelektualnog vlasništva.
  5. Saradnja– pružanje dodatne vrednosti članovima strukovnih udruženja, promocija postojećih manifestacija u organizaciji udruženja, kao i razmena javnih dokumenata i vodiča koji se odnose na različite oblasti.
  6. Promocija – afirmacija temeljnih vriednosti komunikacijske industrije i zajedničke aktivnosti nacionalnih udruženja u njihovim okruženjima, rad na reputaciji industrije.