Kontakt

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) je na skupštini održanoj 21. Januara u Ženevi poslala poruku državama da su deca širom sveta izložena velikoj količini oglašavanja nezdrave hrane, zbog čega treba preduzeti odlučnije mere za smanjenje njihove izloženosti ovakvoj komunikaciji. WHO je predložila da se uvedu restrikcije na međunarodnom nivou.
Televizija je označena kao medij koji najviše oglašava hranu koja je bogata mašću, šećerom i solju, i samim tim neodgovarajuća za decu. Prisutnima je predstavljen i izveštaj kojim je ova organizacija htela da dokaže uzročno-posledičnu vezu između oglašavanja i navika dece kada je hrana u pitanju.
Inače, u maju prošle godine države-članice WHO prihvatile su novi set pravila koji se odnosi na oglašavanje hrane i bezalkoholnih pića, koja su pozivala na preduzimanje odlučnijih mera u cilju smanjenja izloženosti dece ovakvim oglasima.
Prema podacima WHO, 43 miliona dece u predškolskom uzrastu ima problem sa prekomernom težinom ili je gojazno, za šta je delom odgovorno i oglašavanje nezdrave hrane.