Kontakt

Članovi Sekcije Mladih profesionalaca (IAA Young Professionals) srpskog ogranka IAA, organizuju svoj prvi edukativni događaj u nizu planiranih, pod nazivom IntegracIAA – 14. februara u galeriji O3one. Osnovna ideja je da edukuju i privuku kvalitetne pojedince iz svih sfera marketinških industrija, ali i da na jednom mestu okupe predstavnike marketinške struke, oglašivačkih i PR agencija, studente i članove IAA Serbian Chapter.

IntegracIAA, kao prva u nizu edukativnih radionica koje će u godini proslave 20 godina rada Srpskog ogranka IAA, sekcija Mladih profesionalaca organizovati, kroz niz predavanja i radionicu upoznaće studente sa konceptom rada u marketinškoj agenciji, pojmom integrisanih marketinških komunikacija, karakteristikama tradicionalnih i savremenih kanala komunikacije i potrebom da se isti integrišu. Pomoću analize, kritičkog pristupa i rezultata najnovijih istraživanja iz oblasti efikasnosti medija, učesnicima će problematiku približiti predstavnik teorijskog IMK pristupa, agencije koja u svom radu koristi IMK koncept – Executive Group, kao i predstavnik istraživačke agencije Nielsen.

Događaj će biti upotpunjen izložbom “BeogrART” koja će prikazati umetničke pristupe integracije Beograda, kroz objektiv i četkicu mladih umetnica Branke Nedimović i Jelene Milović. Na ovaj način, skrenuće se pažnja na činjenicu da se ista materija može različito percipirati ali da je suštinsko značenje isto – baš kao što se ista marketinška poruka može slati publici različitim kanalima.