Kontakt

Akreditovane IAA studije Reklama i mediji na Fakultetu dramskih
umetnosti u Beogradu upisuju novu generaciju studenata. Upisni rok
za školsku 2012/2013. godinu traje do 22. februara 2013. godine. Više
informacija o specijalističkim studijama i načinu prijave dostupno je na sajtu
www.reklamaimediji.com ili putem telefona 011/2135-684.