Kontakt

Dvotrećinskom većinom Skupština srpskog Ogranka IAA 14. aprila usvojila je predlog teksta novog Statuta, sastavljenog u skladu sa zahtevima novog Zakona o udruženjima Republike Srbije. Pored formalno-pravnih izmena, tekst Statuta je izmenjen i dopunjen kako bi što efikasnije odgovarao na praktične potrebe.
Ukupno 59 članova glasalo je ZA, a ukupno nije glasalo 26. Nije bilo uzdržanih, niti članova koji su glasali protiv predloga Statuta.

Rok za prijavu novog Statuta Agenciji za privredne registre ističe 22. aprila 2011. godine.
Interalni tekst Statuta IAA Serbian Chapter biće dostupan na našem web site-u od 22. aprila.