Kontakt

Prvo radno mesto na poziciji istraživača tržišta i strateškog planera u agenciji Borba, odnosno SM Delo. U period od 1990. do 1994. godine suvlasnik agencije Direct Marketing. Media planiranjem i odnosima sa medijima bavila se u kompaniji Global, a kao direktor razvojnih projekata u nedeljniku Vreme od 1995. do 1997. godine. U sistemu McCann Erickson Group-a Kučera je ušla 1997. godine kao direktor istraživanja i razvoja (McC Beograd). Na poziciji direktora McCann Erickson Skoplje bila je dve godine, a New Business Director Mc Cann Erickson Srbija i Crna Gora od 2001. do 2007. godine. Nakon tog perioda bila je zadužena za unapređenje poslovanja agencija – članica McCann sistema, a onda i za vođenje agencije MRM Worldwide. Od 2010. Kučera vodi korporativne poslove I&F McCann Grupa. Član je UO Tanjug i UO UEPS-a.